Prądy tens

Prądy TENS (transcutaneous electrical nervous stimulation) to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów wykorzystywana głównie do uśmierzania bólu. Terapia prądami TENS może doprowadzić do przejściowego znieczulenia, lecz w niektórych przypadkach mogą powodować trwały zanik objawów chorobowych. W tej metodzie używane są prądy o małej częstotliwości , wykorzystywane w czasie trwania impulsu od 50 do 300 mikrosekund o częstotliwościach od 1 do 250 Hz z natężeniem prądu na poziomie progowym (mrowienie) lub podprogowym. Terapia prądami TENS polega na selektywnym pobudzeniu włókien nerwowych. Mechanizm ich działania można wytłumaczyć kilkoma teoriami, przede wszystkim: teorii bramki kontrolnej, teorii wydzielania endogennych opioidów oraz teorii ograniczenia szybkości przewodzenia w małych włóknach.

Nervos Tens EUA

Jedna z tych teorii „Bramki kontrolnej”, która została opisana w latach 60 przez Mellzacka i Walla opisuje że pobudzenie włókna A (szybko przewodzących) powoduje hamowanie presynaptycznych impulsów przewodzonych z receptorów bólowych włóknami C (wolno przewodzących), czyli polega to na tym że jeśli pobudzimy włókna szybko przewodzące to wtedy zablokują one impulsy, wychodzące z miejsca bólu, przez to nie dotrą one do mózgu i ból odczuwalny ustanie.

Prądy TENS aktywują dodatkowo endorfiny czyli naturalne substancje chemiczne organizmu uśmierzające ból. Naukowcy przypuszczają również że układ endorfinowy jest odpowiedzialny za długotrwałe łagodzenie bólu.

Efektywność terapii zależy od typu prądu:

a) prąd o krótkich impulsach i dużej częstotliwości – efekt przeciwbólowy jest uzyskiwany szybko, ale krótko,

b) prąd o długich impulsach ale małej częstotliwości – efekt przeciwbólowy uzyskiwany jest wolno, ale trwa długo.

Prądy TENS wykorzystywane są przy łagodzeniu wielu schorzeń bólowych, zarówno ostrych jak i przewlekłych, dobre efekty występują również przy zastosowaniu ich w licznych formach pourazowych jak i ostrego bólu pooperacyjnego. Prądy te maja niską skuteczność przy bólu korzeniowym oraz w fazie wrażliwości na podrażnienia.

DSC_0462
Prądy tens

Przebieg terapii: dwie elektrody mocowane są do skóry za pomocą plastrów antyalergicznych w miejsca występowania bólu (skóra w tym miejscu nie może być uszkodzona). Pojedynczy zabieg trwa 30 minut, zalecane jest wykonanie 10 sesji codziennie z weekendową przerwą.

Wskazania do terapii PRĄDAMI TENS:

– zespół bólowy szyi i barku,

– zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa,

– przewlekłe zapalenie stawów: łokciowego i nadgarstka,

– ból neuropatyczny (neuralgia nerwów międzyżebrowych, neuralgia nerwu trójdzielnego),

– nietypowe bóle twarzy oraz zespół dysfunkcyjno-bólowy stawu skroniowo-żuchwowego,

– ból fantomowy,

– ból naczyniowy (bóle niedokrwienne podudzia, zespół Raynauda),

– ból głowy.

 

Przeciwwskazania do terapii:

– kobiety w ciąży,

– osoby ze wszczepionym sztucznym rozrusznikiem serca,

– osoby mające zaburzenia czucia,

– osoby chore na nowotwory,

– osoby chore na padaczkę.

 

Bibliografia:

  1. R. Zaniewska, B. Okurowska-Zawada, W. Kułak, K. Domian, „Analiza jakości życia pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa po zastosowaniu przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów – TENS”, Instytut Medycyna Pracy, Łódź, 2012.
  2. Redakcja: Enrico Cravetto, „Wielka Encyklopedia Medyczna 2011.
  3. J. Dobrowski, J. Wordliczka, „Medycyna bólu”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 r.