Przeciwwskazania

Jedyne przeciwwskazaniami do badania za pomocą Vega testu metodą dr Schimmela to:

– ciąża,
– rozrusznik serca,
– ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego,
– stan ostrego pobudzenia psychicznego oraz przyjmowanie leków antydepresyjnych,
– otwarte rany na dłoniach (w miejscach badania),
– stan upojenia alkoholowego lub narkotycznego.