Trichomonas hominis – Rzęsistek jelitowy

Vol3.h18
Rzęsistek jelitowy – Trichomonas hominis

Rzęsistek jelitowy (Trichomonas hominis)jest to pierwotniak występujący tylko w postaci trofozoitu o zmiennym kształcie i wielkości (długość 5-50µm). Posiada jądro na przednim biegunie, natomiast ze sklepienia kinetosomów wychodzą wici wolne oraz jedna biegnąca nad grzbietem błony falującej. Aksostyl nieznacznie wystaje poza pellikulę. Wyróżnia się od rzęsistków pochwowego i policzkowego posiadaniem otworu gębowego – cytostomu oraz licznych wodniczek pokarmowych. Wyposażenie tego pasożyta w wici, błonę falującą oraz żeberko, stanowiące narząd ruchu, umożliwia przemieszczanie się z jednej osoby na drugą a następnie zasiedlenie w jelicie grubym człowieka.

Rzęsistek jelitowy przyswaja substancje odżywcze żywiciela, pochłaniając erytrocyty i leukocyty. Wydziela trujące nadtlenki, „zły” cholesterol oraz kwas mlekowy. Mimo dużej wrażliwości na wysychanie może bytować poza organizmem żywiciela, jednak szybko ginie w takich warunkach.

Palenie papierosów, alkohol, narkotyki, lekarstwa, chemiczne barwniki oraz konserwanty podrażniają rzęsistka, w skutek czego przechodzi on w agresywną, ameboidalną formę i wzmaga tempo bezpłciowego mnożenia się metodą podziału – schizogonię.

Pasożyt ten jest gatunkiem kosmopolitycznym, jednak najczęściej występuje w krajach o cieplejszym klimacie. Siedliskiem tego wiciowca jest jelito grube człowieka i zwierząt.
Zarażenie rzęsistkiem jelitowym następuje droga pokarmową poprzez zakażona wodę lub pokarm. Zdarza się, że wektorem trofozoitów mogą być muchy, przenosząc je z fekaliów, czy resztek żywności. Także uważa się, że jednym ze źródeł infekcji jest zakażone mleko.

Prawdopodobnie sam rzęsistek jelitowy nie jest chorobotwórczy, jednak pogarsza on inne stany chorobowe.

Objawy rzęsistkowicy:

0guv7bMm0fXXehvblzw9kQ
Rzęsistek jelitowy

– zapalenie śluzówki jelita grubego,
– krwawienie z jelita grubego,
– zapalenie jelita cienkiego,
– zapalenie pęcherzyka żółciowego,
– biegunka,
– obrzmienia,
– nadżerki,
– polipy,
– wrzody,
– bladość skóry,
– osłabienie mięśni,
– anemia,
– osłabienie mięśni.

Źródło:
1. www.dobrylekarz.info
2. pl.wikipedia.org