Przeciwwskazania

PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII GENERATOREM PLAZMOWYM RIFE’A:

  • Ciąża, karmienie piersią
  • Rozrusznik serca lub urządzenie nerwostymulujące
  • Ciężka niewydolność układu limfatycznego lub naczyniowo-sercowego
  • Epilepsja
  • Żelazne elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów, śrub i innych elementów)