Wirusy

HPV - PapillomavirusHSV - Wirus opryszczkiEBV - Wirus Epsteina-BarrCMV-CytomegalowirusHBV i HCV